Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o čistotě a veřejném pořádku

11.04.2003

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

 

 

 

 

 

 

lhota_footer.png