Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony > Vyhlášky, zákony - stará verze, po kontrole smazat

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Vyhláška Platnost od

Vyhláška 1-2020 o místních poplatcích.pdf

01.06.2020

Vyhláška 2-2019 O místních poplatcích.pdf

11.12.2019

Vyhláška 1-2019 O poplatku za komunální odpad.pdf

11.12.2019

Vyhláška č.1 - 2018 Poplatek za komunální odpad.pdf

13.12.2018

Obecně závazná vyhláška č.5-2017 - o poplatku za komunální odpad.pdf

14.12.2017

Opatření obecné povahy č.1-2017-stavební uzávěra.pdf

14.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o čistotě a veřejném pořádku

11.04.2003

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon