Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie a památky

Historie a památky

Historie obce

Území obce bylo osídleno již od pravěku. O starším osídlení svědčí pozůstatky dvou výšinných opevněných hradišť v lese mezi Brodci a Pískovou Lhotou. Ve středověku je od r. 1297 doloženo osídlení Hrádku, zvaného též Starý Stránov, sloužícího k ochraně důležité cesty z Prahy do České Lípy, která vedla údolím Jizery.

Písková Lhota byla prvně písemně připomínána r.1398, Zámostí dokonce již r. 1361. S ohledem na poměrně stísněnou zástavbu Zámostí lze usuzovat na převážně obchodnický a řemeslný způsob obživy, který mohl souviset s polohou na historické cestě a přechodu přes Jizeru v těchto místech. Naproti tomu byla Písková Lhota od počátku typicky zemědělskou vesnicí.

Památky

Na území obce se dochovaly následující nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek:

  • boží muka nacházející se v poli cca 10 m od polní cesty vedoucí na jih ze silnice 1/16 před jejím křížením se silnicí 11/610
  • socha sv. Jana Nepomuckého v poli 200 m severně od sídla a cca 70 m od silnice 11/610
  • výšinné opevněné sídliště - „Hradiště nad Vlčím dolem" umístěné cca 1 km jižně od obce v lese
  • výšinné opevněné sídliště - hradiště Valy v lese, cca 2 km jižně od Pískové Lhoty
  • hospoda čp.1 - bývalá hospoda „Na písku", barokní stavba z poloviny 18. století se zdobeným průčelním štítem
  • zřícenina hrádku Starý Stránov - nachází se na terénní hraně údolí Jizery mezi Pískovou Lhotou a Zámostím
  • židovský hřbitov - je situován cca 70 m východně od zříceniny hrádku