image

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec

Obec

Urbanistická a architektonická struktura

Současnou urbanistickou a architektonickou strukturu Pískové Lhoty lze rozdělit na 9 částí (čtyři na území Pískové Lhoty a pět na území Zámostí).

Centrální zóna Pískové Lhoty zahrnuje dva centrální prostory Pískové Lhoty - náves s víceúčelovým hřištěm a horní náves s rybníkem. Zde se nachází většina zařízení občanské vybavenosti (obecní úřad, obchod s potravinami). Mimo prostory návsí je zástavba tvořena téměř výlučně rodinnými domy.

Jihozápadní zóna je tvořena prakticky vesměs rodinnými domy s rozsáhlými zahradami, nalézá se zde i zahradnictví.

Východní zónu tvoří opět rodinné domy, v některých z nich mají sídla firmy individuálních podnikatelů. Zástavbu v této části doplňuje jeden vícebytový dům a ubytovna.

Severní zóna je charakteristická novou výstavbou a tato lokalita se nejvíce rozrůstá

Severní zóna Zámostí se rozkládá nad údolím Jizery a je v podstatě organickou částí Pískové Lhoty. Nachází se zde areál zemědělského družstva, několik rodinných domů, objekt Hrádku s přilehlými budovami a židovský hřbitov.

Jižní zóna vytváří přechod mezi Pískovou Lhotou a Zámostím, je charakteristická individuální zástavbou ve shmém svahu.

Centrální zóna Zámostí představuje podstatnou část sídla s výraznou převahou menších rodinných domků postavených kolem nálevkovité návsi, v údolí Jizery směrem k židovskému hřbitovu a podél místní komunikace k restauraci Kocanda. V tomto prostoru se nacházejí dvě fotbalová hřiště, areál stavební firmy, kamenosochařství a malá vodní elektrárna na břehu Jizery.

Zóna rodinných domků podél silnice 1/16 se od ostatní zástavby v Zámostí odlišuje především větší velikostí rodinných domů. Jedná se o skupinu 11 rodinných domů podél severního okraje silnice 1/16.

Východní zóna je v současné době tvořena jen dvěma rodinnými domy jižně od silnice 1/16, má však relativně značné možnosti rozvoje.