Drobečková navigace

Úvod > O obci

O obci

Historie obce

Území obce bylo osídleno již od pravěku. O starším osídlení svědčí pozůstatky dvou výšinných opevněných hradišť v lese mezi Brodci a Pískovou Lhotou. Ve středověku je od r. 1297 doloženo osídlení Hrádku, zvaného též Starý Stránov, sloužícího k ochraně důležité cesty z Prahy do České Lípy, která vedla údolím Jizery.

Písková Lhota byla prvně písemně připomínána r.1398, Zámostí dokonce již r. 1361. S ohledem na poměrně stísněnou zástavbu Zámostí lze usuzovat na převážně obchodnický a řemeslný způsob obživy, který mohl souviset s polohou na historické cestě a přechodu přes Jizeru v těchto místech. Naproti tomu byla Písková Lhota od počátku typicky zemědělskou vesnicí.

Kulturní život v obci není na vysoké úrovni - jediným kulturním zařízením v obci je místní knihovna.

Památky

Na území obce se dochovaly následující nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek:

  • boží muka nacházející se v poli cca 10 m od polní cesty vedoucí na jih ze silnice 1/16 před jejím křížením se silnicí 11/610
  • socha sv. Jana Nepomuckého v poli 200 m severně od sídla a cca 70 m od silnice 11/610
  • výšinné opevněné sídliště - „Hradiště nad Vlčím dolem" umístěné cca 1 km jižně od obce v lese
  • výšinné opevněné sídliště - hradiště Valy v lese, cca 2 km jižně od Pískové Lhoty
  • hospoda čp.1 - bývalá hospoda „Na písku", barokní stavba z poloviny 18. století se zdobeným průčelním štítem
  • zřícenina hrádku Starý Stránov - nachází se na terénní hraně údolí Jizery mezi Pískovou Lhotou a Zámostím
  • židovský hřbitov - je situován cca 70 m východně od zříceniny hrádku.

Urbanistická a architektonická struktura

Současnou urbanistickou a architektonickou strukturu Pískové Lhoty lze rozdělit na 9 částí (čtyři na území Pískové Lhoty a pět na území Zámostí).

Centrální zóna Pískové Lhoty zahrnuje dva centrální prostory Pískové Lhoty - náves s víceúčelovým hřištěm a horní náves s rybníkem. Zde se nachází většina zařízení občanské vybavenosti (obecní úřad, obchod s potravinami). Mimo prostory návsí je zástavba tvořena téměř výlučně rodinnými domy.

Jihozápadní zóna je tvořena prakticky vesměs rodinnými domy s rozsáhlými zahradami, nalézá se zde i zahradnictví.

Východní zónu tvoří opět rodinné domy, v některých z nich mají sídla firmy individuálních podnikatelů. Zástavbu v této části doplňuje jeden vicebytový dům a ubytovna.

Severní zóna je charakteristická novou výstavbou a tato lokalita se nejvíce rozrůstá

Severní zóna Zámostí se rozkládá nad údolím Jizery a je v podstatě organickou částí Pískové Lhoty. Nachází se zde areál zemědělského družstva, několik rodinných domů, objekt Hrádku s přilehlými budovami a židovský hřbitov.

Jižní zóna vytváří přechod mezi Pískovou Lhotou a Zámostím, je charakteristická individuální zástavbou ve shmém svahu.

Centrální zóna Zámostí představuje podstatnou část sídla s výraznou převahou menších rodinných domků postavených kolem nálevkovité návsi, v údolí Jizery směrem k židovskému hřbitovu a podél místní komunikace k restauraci Kocanda. V tomto prostoru se nacházejí dvě fotbalová hřiště, areál stavební firmy, kamenosochařství a malá vodní elektrárna na břehu Jizery.

Zóna rodinných domků podél silnice 1/16 se od ostatní zástavby v Zámostí odlišuje především větší velikostí rodinných domů. Jedná se o skupinu 11 rodinných domů podél severního okraje silnice 1/16.

Východní zóna je v současné době tvořena jen dvěma rodinnými domy jižně od silnice 1/16, má však relativně značné možnosti rozvoje.

Knihovna

Adresa místní knihovny:

budova OÚ Písková Lhota čp. 40

Výpůjční doba:

každou sobotu od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Poznámka:

knihovna užívá dotace Krajského úřadu středočeského kraje

 

Sběrné místo

Otevírací doba od 1.října do 31.ledna:

Pondělí a středa 14:00 - 16:00 hod.

Sobota                14:00 -16:00 hod.